Tunnetko metsäsi arvon?

Läpinäkyvää hinnoittelua ja reilua kauppaa

Olemme suomalainen, vastuullista metsäsijoittamista harjoittava yhtiö. Toimimme koko maassa, toimipaikkamme on Oulussa.

../static/vastuullisuus-2-150x150.png

Vastuullisuus

Huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta ja virkistyskäytöstä

../static/reiluus--150x150.png

Avoimuus

Harjoitamme avointa ja läpinäkyvää kaupankäyntiä. Olemme reiluja myös luontoa kohtaan.

../static/ilmasto--150x150.png

Ympäristö

Tavoitteenamme on olla hiilensitoja, metsiämme ei hakata kasvua enempää.

Suomi tunnetaan metsistään, mutta suomalaiset eivät tunne metsiään. eivät edes ne, jotka omistavat metsää.

Tyypillinen suomalainen metsänomistaja asuu kaukana metsästään. Varsinaista metsäosaamista tai kiinnostusta metsän hoitoon on vain harvalla. Erityisesti perikuntien jäsenet ovat usein erimielisiä metsän hoidosta ja tavoitteista. Metsä jää käytännössä hoitamatta. Hoitamattoman metsän kasvupotentiaali jää käyttämättä ja metsän arvo laskee.

Nordic Silva ostaa aktiivisesti metsäkiinteistöjä pohjois-pohjanmaalla, kainuussa ja etelä-lapissa. Ota yhteyttä, niin teemme sinulle tarjouksen!

NORDIC SILVA HARJOITTAA VASTUULLISTA JA KESTÄVÄÄ METSÄTALOUTTA

Keskiössä ovat metsän hyvinvointi, monimuotoisuus, metsän virkistyskäyttö sekä ilmastoasioiden huomioiminen.

Copyright © 2019 Nordic Silva Oy